กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และวิทยาลัยชุมชนยะลา
เปิดรับสมัครจ้างเหมางาน โครงการ “โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG
(U2T for BCG and Regional Development)” หรือโครงการ U2T for BCG
สำหรับบัณฑิตจบใหม่ และประชาชนในพื้นที่

ตำบลรับผิดชอบของ วิทยาลัยชุมชยะลา 6 ตำบล ได้แก่
ตำบลเก่า ตำบลยุโป ตำบลเขื่อนบางลาง ตำบลโกตาบารู
ตำบลใหม่ ตำบลยะหา ตำบลถ้ำทะลุ ตำบลอาซ่อง ลำใหม่

สมัครเข้าร่วมโครงการ U2T for BCG ระยะเวลาการจ้างงาน 3 เดือน กรกฎาคม-กันยายน 2565
ได้ที่ ระบบรับสมัครกลาง https://u2t.ac.th หรือ https://u2tbcg.com/

รอบที่ 1 ตั้งเเต่วันที่ 17 - 21 มิถุนายน 2565
รอบที่ 2 ตั้งเเต่วันที่ 27 - 28 มิถุนายน 2565

สอบถามเพิ่มเติม https://u2t.ac.th
https://drive.google.com/drive/folders/1BDpnaCTXl_NBRujfNtidW6WLp5eQyrJ_?usp=sharing

vdoลงทะเบียน U2T BCG
https://www.youtube.com/watch?v=2sztfdy54oI

คู่มือสำหรับผู้ใช้งาน
https://drive.google.com/file/d/1RKVv600k3azqKQ-u6wa5FnL1jR7av9rS/view?usp=sharing