วิทยาลัยชุมชนยะลา เปิดสอนหลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์ขนม จำนวน 24 ชั่วโมง รุ่นที่ 1/2565 จำนวน 24 ชั่วโมง
ค่าสมัคร 250 บาท รับ จำนวน 20 คนเท่านั้น !!!

🍪 เริ่มเรียนวันที่ 21-24 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ศูนย์การเรียนเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาลัยชุมชนยะลา

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (เต็มแล้วจะปิดรับทันที) วิธีการสมัครง่ายๆ เพียงแค่สแกนคิวอาร์โค้ด หรือคลิ๊กสมัครสอบถามเพิ่มเติม งานหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต (หลักสูตรระยะสั้น) ศูนย์วิจัยฯ ชั้น 2 อาคารสำนักงาน วิทยาลัยชุมชนยะลา โทร 064-474-4704 อ.โน้ต

เส้นทางการเดินทาง

#หลักสูตรระยะสั้นวิทยาลัยชุมชนยะลา #หลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์ขนม #เรียนวิทยาลัยชุมชนยะลา