📣 ขอเชิญชวนนักศึกษา ผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ร่วมตอบแบบประเมิน ITA

📲 ด้วยวิธีการสแกน QR Code ตามเอกสารตามแนบ หรือคลิ๊กลิงค์ https://itas.nacc.go.th/go/eit/9edqic
📆 ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565
เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของสถาบันวิทยาลัยชุมชน