วันที่ 1 มีนาคม 2565 วิทยาลัยชุมชนยะลาจัดกิจกรรมจิตอาสาแจกเครื่องอุปโภค/บริโภคในพื้นที่น้ำท่วม ภายใต้โครงการส่งเสริมสนับสนุนนักศึกษาอนุปริญญามีจิตอาสา เพื่อพัฒนาบ้านเรา ลงพื้นที่ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เพื่อเป็นการให้กำลังใจแก่ประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมทุกคน นำโดยนางลักขณา ญาณภาพ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา นางสาววันเพ็ญ พงษ์สุวรรณศิริ (ผู้รับผิดชอบโครงการ) บุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลา และนักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน วิทยาลัยชุมชนยะลา จำนวน 15 คน
อ่านเพิ่มเติม