วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์สนธยา พลศรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา ข้าราชการ พนักงานราชการวิทยาลัยชุมชนยะลา และผู้รับผิดชอบโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล) ทั้ง 3 ตำบล (ต.ยุโป ,ต.โกตาบารูและต.เขื่อนบางลาง) ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง “การนำเสนอผลงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังเสริมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T) ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Application Zoom) ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง วิทยาลัยชุมชนยะลา

อ่านเพิ่มเติม