วันที่ 13 ตุลาคม 2564 (13.00น.) นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา มอบหมายให้นางลักขณา ญาณภาพ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา พร้อมด้วยบุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลา ร่วมกิจกรรมจิตอาสามอบถุงยังชีพ จำนวน 200 ชุด (ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก หจก.ยะลา ย่งฮวด) โดยได้ส่งมอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่ เทศบาลตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา และชุมชนในพื้นที่ ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงพลังความสามัคคี ความมีน้ำใจในสังคมไทย รวมถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ส่งผ่านถุงยังชีพ(ถุงปันสุข) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19 อย่างต่อเนื่องได้ก้าวผ่านพ้นวิกฤตินี้และกลับมาใช้ชีวิตความเป็นอยู่ได้อย่างปกติสุขต่อไป