วันที่ 13 กันยายน 2564 วิทยาลัยชุมชนยะลาจัดโครงการอาหารพื้นบ้าน สูตรยำทิพย์ น้ำยำมหัศจรรย์ ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ (U2T) ตำบลเขื่อนบางลาง โดยมีประชาชนตำบลเขื่อนบางลาง ให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวน 15 คน ทั้งนี้เพื่อส่งต่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ โดยมีนายธีรยุทธ สัจจะบุตร เป็นวิทยากรเป็นวิทยากรในการสอนในครั้งนี้ ณ วิทยาลัยชุมชนยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

อ่านเพิ่มเติม