วันที่ 17 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมมะเมา ชั้น 2 วิทยาลัยชุมชนยะลา นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์สนธยา พลศรี รองผู้อำนวยการวิทบยาลัยชุมชนยะลา และนางสาวสุนทรีพรรณ กำปั่นทอง ครู คศ.2 ชำนาญการวิทยาลัยชุมชนยะลา เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง ผ่านระบบการประชุมทางไกล Zoom Meeting

ติดตามข่าวสารผ่านเพจวิทยาลัยชุมชนยะลา