เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564  นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา เป็นประธานการประชุมแผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงวัย พร้อมทั้งหารือเรื่องผลการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ 2564 และแผนการในการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2565 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สนธยา พลศรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา และผู้รับผิดชอบโครงการทุกท่าน เข้าร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล Zoom Meeting ณ ห้องประชุมมะเมา ชั้น 2 วิทยาลัยชุมชนยะลา

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมเพจวิทยาลัยชุมชนยะลา