วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนธยา พลศรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา เข้าร่วมประชุมหารือรายละเอียดการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคมพหุวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีนางสาวสุนทรีพรรณ กำปั่นทอง และนางสาวทรงจรรย์ แสงอรุณ ครู คศ.2 ชำนาญการวิทยาลัยชุมชนยะลา เข้าร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล Zoom Meeting ณ ห้องประชุมมะเมา ชั้น 2 วิทยาลัยชุมชนยะลา

ติดตามข่าวสารผ่านทางหน้าเพจวิทยาลัยชุมชนยะลา