วิทยาลัยชุมชนยะลา ประกาศงดการรับสมัครหลักสูตรระยะสั้นเป็นการชั่วคราว เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ที่เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก เพื่อความปลอดภัยของผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรม/โครงการต่างๆ #ต้องขออภัยในความไม่สะดวก #ผู้ที่สนใจสมัครสามารถติดตามข่าวสารได้ผ่านทางหน้าเพจอีกครั้ง #ขอบคุณคะ #วิทยาลัยชุมชนยะลา