วันที่ 8 กรกฎาคม 2561 นายจรัส เรืองแก้ว กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา สนับสนุนเงิน จำนวน 1,500 บาท ในการซ่อมแซมและปรับปรุงป้ายโครงเหล็กประชาสัมพันธ์ และได้รับการสนับสนุนเครื่องดื่มและร่วมซ่อมแซมจากกำนันอับดุลเล๊าะ เจ๊ะอาแซ กำนัน ตำบลห้วยกระทิง (ศิษย์เก่าวชช.ยะลา )พร้อมทั้งขอขอบคุณ นายอาแว ดาเละ สมาชิก อบต.ตาเนาะปูเต๊ะ(ศิษย์เก่าวชช.ยะลา)ที่อำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยเครือข่ายชมรมศิษย์เก่าวิทยาลัยชุมชนยะลา ซ่อมแซมและทาสีป้ายให้ใหม่ ไฉไล ยืดอายุการใช้งาน ใน #อำเภอกรงปินัง #จังหวัดยะลา