วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 เทศบาลนครยะลา เชิญผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา เข้าร่วมรับฟังความเห็นจากเครือข่ายชุมชน เน้นการแลกเปลี่ยนปัญหาทุกข์และสุขของประชาชนใน เทศบาลนครยะลา ในการประชุมศูนย์ประสานงานเพื่อสวัสดิการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีนายสัญญา สุวรรรโพธิ์ รองนายกเทศมนตรีนครยะลา เป็นประธานในที่ประชุมด้วยบรรยากาศแห่งความเป็นมิตรและสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเครือข่ายชุมชน จัดประชุมกัน 3 เดือนต่อครั้ง ในเขตเทศบาลนครยะลา

   อ่านเพิ่มเติม facebook.