วันที่ 19 - 20 มกราคม 2562 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา ครู บุคลากร และนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนยะลาเข้าร่วมงานมหกรรมวิชาการสร้างงาน สร้างอาชีพ วิทยาลัยชุน7จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 7 ณ หาดใหญ่ฮอล ชั้น 5 ห้างสรรพสินค้าเซ็ลทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ นักศึกษาและบุคลากรวิทยาลัยชุมชน7จังหวัดภาคใต้ร่วมออกบูทแสดงและจำหน่ายสินค้าทีเป็นจุดเด่นของแต่ละวิทยาลัย จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ทักษะทางอาชีพ และการแสดงบนเวที

 

 

 

 

 

อ่านเพิ่มเติมคลิก

 


#สถาบันวิทยาลัยชุมชน

#วิทยาลัยชุมชนยะลา

#การศึกษ

#งานมหกรรมวิชาการสร้างงานสร้างอาชีพวิทยาลัยชุน7จังหวัดภาคใต้ครั้งที่ 7