วิทยาลัยชุมชนยะลาเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จำนวน 8 หลักสูตร ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม - 21 มีนาคม 2562 ท่านที่สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่วิทยาลัยชุมชนยะลา ในเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ โดยใช้บัตรประชาชนแค่ใบเดียว
ค่าใช้จ่าย ค่าลงทะเบียนชั่วโมงละ 5 บาท + ค่าสมัคร 10 บาท 
เวลาเรียน จันทร์-ศุกร์. / เสาร์-อาทิตย์
หลักสูตรฝึกอบรม
หลักสูตรอาชีพ/บริการวิชาการ#วิทยาลัยชุมชนยะลา 

#สถาบันวิทยาลัยชุมชน 

#สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

#กระทรวงศึกษาธิการ 

#การศึกษา