วันที่ 20 ธันวาคม 2561 วิทยาลัยชุมชนยะลาเข้าร่วมโครงการออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่/หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข" สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ณ โรงเรียนบ้านวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

อ่านเพิ่มเติม

 

#วิทยาลัยชุมชนยะลา #สถาบันวิทยาลัยชุมชน #สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา #กระทรวงศึกษาธิการ #การศึกษา