วันที่ 3 ธันวาคม 2561 วิทยาลัยชุมชนยะลา สถาบันวิทยาลัยชุมชน จัดการประชุมบุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลา ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องประชุม 2 วิทยาลัยชุมชนยะลา โดยมีนายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา เป็นประธานในการประชุม

 

อ่านเพิ่มเติม