วันที่ 12 - 29 พฤศจิกายน 2561 วิทยาลัยชุมชนยะลา จัดฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต (หลักสูตรคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office) รุ่นที่ 1/2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยชุมชนยะลา

 

อ่านเพิ่มเติม