วันที่ 24 กันยายน 2561 วิทยาลัยชุมชนยะลา จัดกิจกรรม "ร่าง เขียน นำเสนอผลงานวิชาการสู่ยุค 4.0" โดยมีนายสมชาย เอี่ยวสกุล เป็นวิทยาการถ่ายทอดความรู้ ให้กับบุคลากร ผู้สอนประจำ และผู้สอนพิเศษ วิทยาลัยชุมชนยะลา ณ ห้องบุหงารายา โรงแรมยะลาแกรนด์พาเลซ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม facebook.