วันที่ 24 กันยายน 2561 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา และบุคลากร วิทยาลัยชุมชนยะลา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ระหว่างวันที่ 24-27 กันยายน 2561 ณ โรงแรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพ ข้าวสาร เวียงใต้

 

 

อ่านเพิ่มเติม facebook.