วันที่ 21 กันยายน 2561 วิทยาลัยชุมชนยะลา จัดโครงการ การจัดการความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ "เพื่อพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer" ให้เเก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลลำพะยา,ตำบลพร่อน เเละตำบลยุโป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ กรรมการผู้เเทนสภา วิทยาลัยชุมชนยะลา เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งนายธำรงศักดิ์ ชุมนุมมณี Smart Farmer ประจำจังหวัดยะลา เเละนายอาบีดีน มนูญทวี สภาวิทยาลัยชุมชนยะลา เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการรวางเเผนเเละวิเคราะห์ศักยภาพ Smart Farmer ต้นเเเบบ ตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ยังมีคณาจารย์ บุคลากร วิทยาลัยชุมชนยะลาเข้าร่วมโครงการ ณ โรงเเรมยะลาเเกรนพาเลซ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

 

 

อ่านเพิ่มเติม facebook.