วันที่ 18 กันยายน 2561 นายพล เสาะสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานผู้อำนวยการ นางซูไฮลา ลือธีรลักษณ์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ และบุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลา ร่วมโครงการสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถปฏิบัติงานวิทยาลัยชุมชน และงานร้อยใจ ผูกพัน สถาบันวิทยาลัยชุมชน ณ โรงแรมเดอะกรีนเนอรี่ จ.นครราชสีมา