เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2561 วิทยาลัยชุมชนยะลา ร่วมกับ เทศบาลโกตาบารู จัดกิจกรรม โครงการทำนุงบำรุงศิลปวัฒนธรรม (โครงการ “เผยแพร่ความรู้ สร้างความตระหนัก และร่วมอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม”) ณ เทศบาลตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

      โดยได้รับเกียรติจากนายภาณุ อุทัยรัตน์ ผู้เเทนพิเศษของรัฐบาลในการเเก้ไขปัญหาชายเเดนภาคใต้ เป็นประธานเปิดพิธีและบรรยายพิเศษ เรื่อง“วัฒนธรรมกับสันติสุข” และมีนายอำเภอรามัน , นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลโกตาบารู , นายต่วนอับดุลเล๊าะ ดาโอ๊ะมูลียอ อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดยะลา , คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา , ผู้อำนวยการ วิทยาลัยชุมชนยะลา และหน่วยงานราชการในอำเภอรามัน ร่วมเปิดงาน

        การจัดงานในครั้งนี้ มีขบวนพาเหรดแห่วัฒนธรรม ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก สภ.โกตาบารู , ทพ.4111 , อาสาสมัครรักษาดินแดน , กลุ่มแม่บ้าน และนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนยะลา

      

     

      ภายในงานมีการจัดสาธิตการแสดงวัฒนธรรม อาทิ “ตารีอีนา” “ซีละ” การเชิดหนังตะลุง” “อัลนาซีต” “ดิเกฮูลู” และ “รำกริช” พร้อมทั้งมีการเสวนาด้านวัฒนธรรม เรื่อง “วัฒนธรรมเสริมสร้างสังคมสันติสุข” และยังมีการจัดบูธนิทรรศการสืบสาน ส่งเสริมทำนุบำรุง อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น                                                                            ทั้งนี้ ได้รับความสนใจจากประชาชนตำบลโกตาบารู ศิษย์เก่า นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนยะลา และสื่อมวลชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ

อ่านเพิ่มเติม facebook.