การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)
ตามพันธกิจด้านการวิจัยเพื่อการบริการวิชาการ
เรื่อง การถอดองค์ความรู้สู่ทวิวัจน์การวิจัย

 

กรุณากดลิ้งค์ด้านล่าง

https://drive.google.com/file/d/15Y8g9Kn8JiMqVyWb168Q79xfZW-nPaTi/view?usp=drivesdk

 

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนธยา พลศรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา พร้อมด้วยนางสุภามาศ เพชรรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตวิทยาลัยชุมชนยะลา และข้าราชการ พนักงานราชการวิทยาลัยชุมชนยะลาที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม การประชุมเตรียมความพร้อม “การนำเสนอผลงานโครงการยกระดับเศษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T) ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Application Zoom) ณ ห้องประชุมมะเมา ชั้น 2 วิทยาลัยชุมชนยะลา
อ่านเพิ่มเติม

 

 

 

 

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 วิทยาลัยชุมชนยะลาร่วมกับผู้ปฏิบัติงานโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ (U2T) ตำบลเขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา จัดอบรมหลักสูตรน้ำพริกล่องแพ สูตรปลาดุกฟู โดยมีกลุ่มอาชีพน้ำพริกล่องแพ ซึ่งเป็นประชาชนในพื้น ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 15 คน ณ อาคารอเนกประสงค์สภาตำบลเขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา
โดยมีนางสีตีมารีแย สาแล เป็นวิทยากรฝึกอบรมในครั้งนี้ โดยกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ตำบลเขื่อนบางลาง ได้มีความรู้และทักษะการสร้างอาชีพเสริม ก่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้น

#วิทยาลัยชุมชนยะลา #U2Tตำบลเขื่อนบางลาง #หลักสูตรระยะสั้นวิทยาลัยชุมชนยะลา #วิทยาลัยชุมชนพัฒนาคนพัฒนาท้องถิ่น

อ่านเพิ่มเติม

 

 

 

 

 

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 วิทยาลัยชุมชนยะลาร่วมกับคณะทีมผู้ปฏิบัติงานโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ (U2T) ตำบลยุโป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา จัดกิจกรรมฝึกอบรมพัฒนาศูนย์สุขภาพชุมชน “ยุโป Health Care” (ผลิตภัณฑ์สบู่ก้อนสมุนไพรจากตะลิงปลิง) โดยมีกลุ่มแม่บ้านบ่อ 7 ลูก เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 10 – 11 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงเรียนวัดชมพูสถิต หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งยามู ตำบลยุโย อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

โดยมีนายเวคิน วุฒิวงศ์ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาให้เกียรติเป็นวิทยากรในครั้งนี้ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเห็นความสำคัญของสมุนไพรในท้องถิ่นที่มีอยู่ มาพัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์ใหม่และนำความรู้ในการอบรมในครั้งนี้ ไปต่อยอดประกอบอาชีพหลักและอาชีพเสริมได้ต่อไป

#วิทยาลัยชุมชนยะลา #U2Tตำบลยุโป #หลักสูตรระยะสั้นวิทยาลัยชุมชนยะลา #วิทยาลัยชุมชนพัฒนาคนพัฒนาท้องถิ่น #สบู่ตะลิงปลิง #ผลไม้ป่าในท้องถิ่นสู่ผลิตภัณฑ์ชุมชนต้นแบบ


อ่านเพิ่มเติม

 

 

 

 

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 วิทยาลัยชุมชนยะลาร่วมกับผู้ปฏิบัติงานโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ (U2T) ตำบลเขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา จัดหลักสูตรขนมปังอบกรอบ โดยมีกลุ่มอาชีพทำขนมปังอบกรอบซึ่งเป็นประชาชนในพื้น ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 15 คน ณ อาคารอเนกประสงค์สภาตำบลเขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา
โดยมีนางเนตรศิยา ศรีตุลาการ เป็นวิทยากรฝึกอบรมในครั้งนี้ ทั้งนี้เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพให้กับกลุ่มชาวบ้านในพื้นที่ได้นำความรู้ที่ได้ในครั้งนี้ไปต่อยอดสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวได้ต่อไปในอนาคต