วันที่ 26 สิงหาคม 2561 วิทยาลัยชุมชนยะลาจัดโครงการแข่งขันกีฬาสีสานสัมพันธ์นักศึกษาอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชนยะลา ครั้งที่ 12 ณ สนามกีฬาโรงเรียนสตรียะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยมีนายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีสานสัมพันธ์นักศึกษาอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชนยะลา  ซึ่งเเบ่งตามประเภทดังนี้

1.ขบวนพาเหรด

   - ขบวนพาเหรดกีฬาสีเหลือง (เหลืองบุษราคัม)

   - ขบวนพาเหรดกีฬาสีแดง (แดงโกเมน)

   - ขบวนพาเหรดกีฬาสีฟ้า (ฟ้านภาลัย)

   - ขบวนพาเหรดกีฬาสีเขียว (เขียวมรกต)

2. กีฬาพื้นบ้าน 

   - กีฬาชักเย่อ

   - วิ่งผลัดอุ้มลูกเเตงโม

   - กีฬาวิ่ง 6 ขา

   - วิ่งลากกาบหมาก

   - วิ่งอุ้มลูกโป่งข้ามจังหวัด

   - วิ่งผลัดกระสอบ

   - ปิดตาตีปิ๊ป

   - กินวิบาก

   - วิ่งท่อ PVC ถอยหลัง

   - กีฬาวิ่งซุปเปอร์เเมน

   - กีฬาชักเย่อ

3. กองเชียร์/ลีดเดอร์

 

 

อ่านเพิ่มเติม facebook.

 

 

      วันที่ 27 สิงหาคม 2561 วิทยาลัยชุมชนยะลาจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพสำหรับผู้สูงอายุ (การทำขนมทองพับ) ภายใต้โครงการส่งเสริมศักยภาพชีวิตผู้สูงอายุและส่งเสริมอาชีพสำหรับผู้สูงอายุ ณ วิทยาลัยชุมชนยะลา โดยมีนายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลากล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งนี้การจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุในครั้งนี้ เป็นผู้สูงอายุในเขตพื้นที่อำเภอเมืองยะลา

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม facebook.

 

     วันที่ 20 สิงหาคม 2561 วิทยาลัยชุมชนยะลาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เทคนิคการถ่ายภาพเพื่อประชาสัมพันธ์การสร้างมูลค่าเพิ่มจากขยะภายใต้ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้การสร้างมูลค่าเพิ่มจากการบริหารจัดการขยะ โดยมีนายประยุทธ์ ชูประดิษฐ์ และนายอดิรัญ สะแลแม เป็นวิทยากรให้ความรู้เทคนิคการนำเสนอจากการถ่ายภาพเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับขยะน้ำดี

 

 

 

 อ่านเพิ่มเติม facebook.

 

     วันที่ 25 สิงหาคม 2561 วิทยาลัยชุมชนยะลา จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและระลึกพระคุณครู ปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยมีนายกิตติ กิตติโชควัฒนา ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา เป็นประธานในพิธี และให้โอวาทแก่นักศึกษา ซึ่งภายในงานมีคณะกรรมการสภา ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา วิทยาลัยชุมชนยะลา เข้าร่วมกว่า 1,000 คน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายดอรอหีม สุนทรมาลาตี บรรยายพิเศษ เรื่อง "คุณธรรมจริยธรรมนำความรู้ สู่นักศึกษา วิทยาลัยชุมชนยะลา ในยุค 4.0"และยังมีการประกวดพานไหว้ครู ประเภทสวยงาม และประเภทความคิดสร้างสรรค์

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม facebook.

 

     วันที่ 16 สิงหาคม 2561 นายอับดุลการิม รามันห์สิริวงศ์ กรรมการสภา บุคลากร วิทยาลัยชุมชนยะลา เครือข่ายข้าราชการครู และบุคลากร วิทยาลัยชุมชนปัตตานี ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีนายวิชาพร ชินประพัทธ์ เข้าดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนยะลา

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม facebook.