วันที่ 24 กันยายน 2561 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา และบุคลากร วิทยาลัยชุมชนยะลา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ระหว่างวันที่ 24-27 กันยายน 2561 ณ โรงแรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพ ข้าวสาร เวียงใต้

 

 

อ่านเพิ่มเติม facebook.

 

          วันที่ 21 กันยายน 2561 วิทยาลัยชุมชนยะลา จัดโครงการ การจัดการความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ "เพื่อพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer" ให้เเก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลลำพะยา,ตำบลพร่อน เเละตำบลยุโป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ กรรมการผู้เเทนสภา วิทยาลัยชุมชนยะลา เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งนายธำรงศักดิ์ ชุมนุมมณี Smart Farmer ประจำจังหวัดยะลา เเละนายอาบีดีน มนูญทวี สภาวิทยาลัยชุมชนยะลา เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการรวางเเผนเเละวิเคราะห์ศักยภาพ Smart Farmer ต้นเเเบบ ตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ยังมีคณาจารย์ บุคลากร วิทยาลัยชุมชนยะลาเข้าร่วมโครงการ ณ โรงเเรมยะลาเเกรนพาเลซ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

 

 

อ่านเพิ่มเติม facebook.

       เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2561 วิทยาลัยชุมชนยะลา ร่วมกับ เทศบาลโกตาบารู จัดกิจกรรม โครงการทำนุงบำรุงศิลปวัฒนธรรม (โครงการ “เผยแพร่ความรู้ สร้างความตระหนัก และร่วมอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม”) ณ เทศบาลตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

      โดยได้รับเกียรติจากนายภาณุ อุทัยรัตน์ ผู้เเทนพิเศษของรัฐบาลในการเเก้ไขปัญหาชายเเดนภาคใต้ เป็นประธานเปิดพิธีและบรรยายพิเศษ เรื่อง“วัฒนธรรมกับสันติสุข” และมีนายอำเภอรามัน , นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลโกตาบารู , นายต่วนอับดุลเล๊าะ ดาโอ๊ะมูลียอ อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดยะลา , คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา , ผู้อำนวยการ วิทยาลัยชุมชนยะลา และหน่วยงานราชการในอำเภอรามัน ร่วมเปิดงาน

        การจัดงานในครั้งนี้ มีขบวนพาเหรดแห่วัฒนธรรม ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก สภ.โกตาบารู , ทพ.4111 , อาสาสมัครรักษาดินแดน , กลุ่มแม่บ้าน และนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนยะลา

      

     

      ภายในงานมีการจัดสาธิตการแสดงวัฒนธรรม อาทิ “ตารีอีนา” “ซีละ” การเชิดหนังตะลุง” “อัลนาซีต” “ดิเกฮูลู” และ “รำกริช” พร้อมทั้งมีการเสวนาด้านวัฒนธรรม เรื่อง “วัฒนธรรมเสริมสร้างสังคมสันติสุข” และยังมีการจัดบูธนิทรรศการสืบสาน ส่งเสริมทำนุบำรุง อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น                                                                            ทั้งนี้ ได้รับความสนใจจากประชาชนตำบลโกตาบารู ศิษย์เก่า นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนยะลา และสื่อมวลชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ

อ่านเพิ่มเติม facebook.

       วันที่ 18 กันยายน 2561 นายพล เสาะสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานผู้อำนวยการ นางซูไฮลา ลือธีรลักษณ์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ และบุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลา ร่วมโครงการสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถปฏิบัติงานวิทยาลัยชุมชน และงานร้อยใจ ผูกพัน สถาบันวิทยาลัยชุมชน ณ โรงแรมเดอะกรีนเนอรี่ จ.นครราชสีมา

 

 

 

                วิทยาลัยชุมชนยะลา ร่วมกับวิทยาลัยชุมชนสงขลา จัดโครงการค่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคมพหุวัฒนธรรมของนักศึกษาและภาคีเครือข่าย ระหว่างวันที่ 11-13 กันยายน 2561 ณ จังหวัดสงขลา โดยในวันแรกพิธีเปิดโครงการที่วิทยาลัยชุมชนสงขลาโดยนายนิยม ชูชื่น ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลาและ นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา ร่วมในพิธีเปิด ต่อด้วยการเลี้ยงชันโรงอาชีพบนพื้นฐานทรัพยากรชุมชน การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นอำเภอเทพามัสยิดฟูหล่าหลนนาอีม และรับฟังการเสวนาหัวข้อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและการพึ่งพาอาศัยกันในสังคมพหุวัฒนธรรมและศึกษาเรียนรู้เส้นทางย่านเมืองเก่า ณ โรงสีแดง หับโห้หิน โดย อ.สืบสกุล ศรีสุข 

 

 

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม facebook.