วันที่ 19 - 20 มกราคม 2562 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา ครู บุคลากร และนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนยะลาเข้าร่วมงานมหกรรมวิชาการสร้างงาน สร้างอาชีพ วิทยาลัยชุน7จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 7 ณ หาดใหญ่ฮอล ชั้น 5 ห้างสรรพสินค้าเซ็ลทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ นักศึกษาและบุคลากรวิทยาลัยชุมชน7จังหวัดภาคใต้ร่วมออกบูทแสดงและจำหน่ายสินค้าทีเป็นจุดเด่นของแต่ละวิทยาลัย จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ทักษะทางอาชีพ และการแสดงบนเวที

 

 

 

 

 

อ่านเพิ่มเติมคลิก

 


#สถาบันวิทยาลัยชุมชน

#วิทยาลัยชุมชนยะลา

#การศึกษ

#งานมหกรรมวิชาการสร้างงานสร้างอาชีพวิทยาลัยชุน7จังหวัดภาคใต้ครั้งที่ 7

 

       วิทยาลัยชุมชนยะลาเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จำนวน 8 หลักสูตร ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม - 21 มีนาคม 2562 ท่านที่สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่วิทยาลัยชุมชนยะลา ในเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ โดยใช้บัตรประชาชนแค่ใบเดียว
ค่าใช้จ่าย ค่าลงทะเบียนชั่วโมงละ 5 บาท + ค่าสมัคร 10 บาท 
เวลาเรียน จันทร์-ศุกร์. / เสาร์-อาทิตย์
หลักสูตรฝึกอบรม
หลักสูตรอาชีพ/บริการวิชาการ#วิทยาลัยชุมชนยะลา 

#สถาบันวิทยาลัยชุมชน 

#สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

#กระทรวงศึกษาธิการ 

#การศึกษา

          วันที่ 20 ธันวาคม 2561 วิทยาลัยชุมชนยะลาเข้าร่วมโครงการออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่/หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข" สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ณ โรงเรียนบ้านวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

อ่านเพิ่มเติม

 

#วิทยาลัยชุมชนยะลา #สถาบันวิทยาลัยชุมชน #สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา #กระทรวงศึกษาธิการ #การศึกษา

 

กำหนดการและแผนผังงาน "เบิกฟ้า วชช.ยะลา ครั้งที่ 7 ตลาดวิชาประชาชน ชื่นชมวัฒนธรรมท้องถิ่นใต้" ระหว่างวันที่ 12-13 มกราคม 2562 ณ วิทยาลัยชุมชนยะลา

 

          วันที่ 19 ธันวาคม 2561 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนธยา พลศรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา พร้อมด้วยบุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลา ร่วมกิจกรรมพบปะยามเช้า ณ ห้องประชุมเทศบาลนครยะลา

อ่านเพิ่มเติม

 

#วิทยาลัยชุมชนยะลา #สถาบันวิทยาลัยชุมชน #กระทรวงศึกษาธิการ #สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา #การศึกษา