แบบทดสอบหลังอบรบระบบ

ประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนยะลาชั้นปีที่ 2 แจ้งรายวิชาที่ลงทะเบียนในภาคการศึกษาที่2/2561 รายละเอียดด้านล่างครับ

รายละเอียดรายวิชา

อ่านเพิ่มเติม

 

 

#วิทยาลัยชุมชนยะลา 

#สถาบันวิทยาลัยชุมชน 

#สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

#กระทรวงศึกษาธิการ 

#การศึกษา

             #วิทยาลัยชุมชนยะลา คว้า 10 เหรียญทองขึ้นแท่นอันดับหนึ่ง การแข่งขันมหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ วิทยาลัยชุมชน7 จังหวัดภาคใต้ วันที่ 19 - 20 มกราคม 2562 ณ เซ็ลทรัลฮอล ชั้น5 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่

รายละเอียดเพิ่มเติม https://drive.google.com/file/d/150AD2q5qqCdX2EmeYdukyv-ZXdSymeFj/view?usp=sharing

 

 

อ่านเพิ่มเติม

#สถาบันวิทยาลัยชุมชน

#วิทยาลัยชุมชนยะลา

#มหกรรมวิชาการ

#การศึกษา

         ประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนยะลาชั้นปีที่ 1 แจ้งรายวิชาที่ลงทะเบียนในภาคการศึกษาที่2/2561 และตารางการอบรมระบบลงทะเบียน on-line ในวันที่ 28-30 มกราคม 2562 รายละเอียดด้านล่างครับ

 

รายละเอียดรายวิชา

 

รายละเอียดตารางการฝึกอบรม

 

อ่านเพิ่มเติม

 

#วิทยาลัยชุมชนยะลา 

#สถาบันวิทยาลัยชุมชน 

#สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

#กระทรวงศึกษาธิการ 

#การศึกษา

        วันที่ 19 - 20 มกราคม 2562 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา ครู บุคลากร และนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนยะลาเข้าร่วมงานมหกรรมวิชาการสร้างงาน สร้างอาชีพ วิทยาลัยชุน7จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 7 ณ หาดใหญ่ฮอล ชั้น 5 ห้างสรรพสินค้าเซ็ลทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ นักศึกษาและบุคลากรวิทยาลัยชุมชน7จังหวัดภาคใต้ร่วมออกบูทแสดงและจำหน่ายสินค้าทีเป็นจุดเด่นของแต่ละวิทยาลัย จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ทักษะทางอาชีพ และการแสดงบนเวที

 

 

 

 

 

อ่านเพิ่มเติมคลิก

 


#สถาบันวิทยาลัยชุมชน

#วิทยาลัยชุมชนยะลา

#การศึกษ

#งานมหกรรมวิชาการสร้างงานสร้างอาชีพวิทยาลัยชุน7จังหวัดภาคใต้ครั้งที่ 7