ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการตรวจคุณสมบัติ และมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาระดับอนุปริญญา ปีการศึกษา 2565 รอบที่2
 
ไฟล์ PDF กดลิ้งค์ด้านล่าง
 
 
 
 
 
 
เข้าดูจากเพจ Facebook กดลิ้งด้านล่าง
 

    วันที่ 20 เมษายน 2565 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา มอบหมายให้นางสุภามาศ เพชรรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตวิทยาลัยชุมชนยะลา เป็นประธานเปิดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมความหลากหลาย พื้นที่พหุวัฒนธรรมปลายด้ามขวาน

ภายใต้โครงการการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม วิถีศาสนา และศรัทธาในศิลปวัฒนธรรมธรรม โดยมีนางสาวทรงจรรย์ แสงอรุณ รองผู้อำนวการศูนย์วิจัยและการเรียนรู้ตลอดชีวิต วิทยาลัยชุมชนยะลา (ผู้รับผิดชอบโครงการ) อาจารย์ บุคลากร และกลุ่มเป้าหมายนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนยะลา เข้าร่วมผ่านระบบออนไลน์และห้องเรียน ณ ห้องประชุมโสกเหลือง วิทยาลัยชุมชนยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เพื่อลดความใกล้ชิด ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19)

          ซึ่งภายในกิจกรรมแบ่งเป็น 2 ช่วง ประกอบด้วยช่วงเช้าการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อเรื่องชายแดนใต้สังคมที่เรียกว่า “พหุวัฒนธรรม” , ที่นี่ชายแดนใต้ความหลากหลายด้านวัฒนธรรม“บ้านเธอ บ้านฉัน ที่นี่บ้านเรา” และ“ป.ปรับ ป.เปลี่ยน” ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันให้ชีวิตมีสุข ช่วงบ่ายพบกับกิจกรรมกลุ่มการเรียนรู้ ในหัวข้อเรื่องกิจกรรม “Get the point” และกิจกรรมเวทีสรุปและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยดร.ยุทธนา กาเด็ม อาจารย์ประจำหลักสูตรการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการบรรยายในครั้งนี้

          ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม วิถีศาสนา และศรัทธาในศิลปวัฒนธรรมธรรม “บ้านเธอ บ้านฉัน ที่นี่บ้านเรา”

ภาพเพิ่มเติม

 

 

 

 

 

วันพุธที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๕ 2565 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา มอบหมายให้ตัวแทนบุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลา เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ และถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

 

 

 

 

วันที่ 11 เมษายน 2565 บุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลาร่วมพิธีรดน้ำขอพร นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ สนธยา พลศรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทยหรือประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2565 ณ ห้องโสกเหลือง วิทยาลัยชุมชนยะลา เพื่อสืบสานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์

ภาพเพิ่มเติม

 

 

 

วิทยาลัยชุมชนยะลา ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ผ่านทางลิงค์ดังแนบ