วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 วิทยาลัยชุมชนยะลาจัดกิจกรรมอภิปรายหลักสูตรช่างศิลปหัตถกรรมกริชรามันห์จังหวัดยะลา ภายใต้โครงการพัฒนาหลักสูตรช่างศิลปหัตถกรรมกริชรามันห์จังหวัดยะลา โดยมีนายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สนธยา พลศรี รองผู้อำนวยการเป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย นายตีพะลี อะตะบู ครูช่างศิลปหัตถกรรม ปี 2555 (ประเภทกริช) นายสมาน โดซอมิ นายกูมะ ดาตู นายอาดาฮา ดะอุแม และนายมะไซมิง นิรบี ผู้ร่วมวิพากษ์หลักสูตรช่างศิลปหัตถกรรมกริชรามันห์จังหวัดยะลา ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 3 อาคารเรียน 5 ชั้น วิทยาลัยชุมชนยะลา

อ่านเพิ่มเติม 

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 วิทยาลัยชุมชนยะลาจัดกิจกรรมสัมมนาเพื่อชี้แจงการเตรียมนำเสนอฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/ฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2564 โดยนายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา มอบหมายให้นางสาวศศิกาญจน์ ชีถนอม ผู้อำนวยการสำนักวิชาการวิทยาลัยชุมชนยะลา พบปะชี้แจงรายละเอียดพร้อมด้วยคณะอาจารย์ที่ปรึกษาประจำวิชา นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และข้าราชการบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ทั้งนี้เพื่อเป็นการพูดคุยชี้แจงรายละเอียดซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมของตัวนักศึกษาก่อนออกไปฝึกประสบการณ์จริง ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ ห้องประชุมโสกเหลือง วิทยาลัยชุมชนยะลา

อ่านเพิมเติม

 

 

 

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาระดับอนุปริญญา ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2

กดลิ้งค์ด้านล่าง

https://drive.google.com/file/d/1LZoibyFLVDR0YeVZFIl7rxTv1kSo25dV/view?usp=sharing

 

ดูจากเพจ Facebook กดลิ้งด้านล่าง

 

https://www.facebook.com/yalacc/posts/3847272755496846

 

 

 

 

 

 

 

 

Welcome to CU E - Library ระบบห้องสมุดออนไลน์วิทยาลัยชุมชนยะลา 📲Website Login เพื่อยืมหนังสือ EBOOK

📚 https://www.elibrarycub.com/page/ycc/ycc-ebook.html 🔎

Link ค้นหาหนังสือในห้องสมุด https://library.iccs.ac.th/main/index.aspx 📣

ในกรณีที่ต้องการหนังสือในห้องสมุดให้ค้นหาตามลิงค์ ดังกล่าว

https://library.iccs.ac.th/main/index.aspx

เมื่อเจอหนังสือที่ต้องการแล้วทำการยืม และสามารถเข้ามารับหนังสือได้ที่วิทยาลัยชุมชนยะลาได้เลยคะ