วันที่ 20 ตุลาคม 2564 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์สนธยา พลศรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา ข้าราชการและบุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลาที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมชี้แจงงบประมาณบริหารโครงการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Application Zoom) ณ ห้องประชุมมะเมา ชั้น 2 วิทยาลัยชุมชนยะลา

 

 

 

 

 

วันที่ 19 ตุลาคม 2564 วิทยาลัยชุมชนยะลาร่วมกับคณะทีมผู้ปฏิบัติงานโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ (U2T) ตำบลยุโป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา จัดกิจกรรมฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ (เบเกอรี่) ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) โดยมีพื้นที่เป้าหมายตำบลยุโป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ณ สถาบันการเงินคลองทรายใน หมู่ที่ 5 ตำบลยุโป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

อ่านเพิ่มเติม

 

 

 

 

 

 

วันที่ 18 ตุลาคม 2564 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ กิจกรรมฝึกอบรมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์แหล่งเรียนรู้บุหงาซีเระ (สบู่ก้อน/สบู่เหลว) โดยมี นายมาหะมะรอยี แวหะมะ นายกเทศมนตรีตำบลโกตาบารู ประชาชนในพื้นที่ตำบลโกตาบารู คณะอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ และคณะทีมผู้ปฏิบัติงานโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ (U2T) ในพื้นที่โกตาบารู เข้าร่วม
สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย การทำสบู่ก้อนสมุนไพร(ผลิตจากใบพลู) และการทำสบู่เหลวสมุนไพร(ผลิตจากใบพลู) โดยมีนายเวคิน วุฒิวงศ์ , และนายอภิชิต อนุบุตร อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ให้เกียรติเป็นวิทยากรในครั้งนี้ ณ ศูนย์การเรียนรู้เทศบาลตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

เพิ่มเติม
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 18 ตุลาคม 2564 วิทยาลัยชุมชนยะลาร่วมกับคณะทีมผู้ปฏิบัติงานโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ (U2T) จัดกิจกรรมฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ (ไข่เค็มสูตรสมุนไพร รุ่นที่2) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) โดยมีพื้นที่เป้าหมายตำบลยุโป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ณ วัดวาลุการาม หมู่ที่ 5 ตำบลยุโป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

อ่านเพิ่มเติม

 

 

 

 

 

วันที่ 13 ตุลาคม 2564 วิทยาลัยชุมชนยะลาจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร นำโดยนายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานราชการวิทยาลัยชุมชนยะลา เข้าร่วม ณ ห้องประชุมโสกเหลือง วิทยาลัยชุมชนยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

อ่านเพิ่มเติม