วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนธยา พลศรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา เข้าร่วมประชุมหารือรายละเอียดการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคมพหุวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีนางสาวสุนทรีพรรณ กำปั่นทอง และนางสาวทรงจรรย์ แสงอรุณ ครู คศ.2 ชำนาญการวิทยาลัยชุมชนยะลา เข้าร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล Zoom Meeting ณ ห้องประชุมมะเมา ชั้น 2 วิทยาลัยชุมชนยะลา

ติดตามข่าวสารผ่านทางหน้าเพจวิทยาลัยชุมชนยะลา

 

 

 

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา เป็นประธานการประชุมเรื่องการบริหารงบประมาณโครงการไตรมาสที่ 4 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สนธยา พลศรี นางลักขณา ญาณภาพ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา และผู้รับผิดชอบโครงการทุกท่าน เข้าร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล Zoom Meeting ณ ห้องประชุมมะเมา ชั้น 2 วิทยาลัยชุมชนยะลา

ติดตามเพจข่าวสารเพจวชช.ยะลา

 

 

 

เปิดรับสมัครแล้วจ้า !!!!!
วิทยาลัยชุมชนยะลาเปิดรับสมัครหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์อาชีพและคุณภาพชีวิต
 
ประจำเดือน กรกฎาคม – กันยายน 2564
 
โดยมีหลักสูตรที่เปิดสอน ดังนี้
1.หลักสูตรการตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี รุ่นที่ 1/2564
2.หลักสูตรการตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีสู่มืออาชีพ รุ่นที่ 1/2564
3.หลักสูตรการซ่อมแซมเสื้อผ้า รับสมัคร 2 รุ่น
4.หลักสูตรการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ รุ่นที่ 1/2564
5.หลักสูตรขนมเบเกอรี่แบบไม่ใช้เตาอบ รุ่นที่ 2/2564
 
“สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป”
 
หลักฐานการสมัครที่ต้องเตรียม 1.สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน 1 ฉบับ 2.รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 
วิธีการสมัคร
1.ดาวน์โหลดใบสมัคร https://drive.google.com/file/d/1WtCe_wTUw90rryWa3_Rhjj5-AKqwntyN/view
2.กรอกข้อมูลทั้งหมดแล้วนำมาส่ง ณ งานหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต (หลักสูตรระยะสั้น) วิทยาลัยชุมชนยะลา
 
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต (หลักสูตรระยะสั้น)
อ.โนรฮีดายะห์ ยะโกะ โทร.064-474-4704/ อ.สุนันทา แก้วสามเขียว โทร. 080-875-1184
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิทยาลัยชุมชนยะลา ประกาศงดการรับสมัครหลักสูตรระยะสั้นเป็นการชั่วคราว เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ที่เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก เพื่อความปลอดภัยของผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรม/โครงการต่างๆ #ต้องขออภัยในความไม่สะดวก #ผู้ที่สนใจสมัครสามารถติดตามข่าวสารได้ผ่านทางหน้าเพจอีกครั้ง #ขอบคุณคะ #วิทยาลัยชุมชนยะลา
 

วันที่ 21 มิถุนายน 2564 วิทยาลัยชุมชนยะลาจัดอบรมหลักสูตรศิลปหัตถกรรมเพื่อพัฒนาอาชีพ : การตัดเย็บผ้าละหมาดแบบพกพา รุ่นที่ 1/2564 ภายใต้โครงการส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในลักษณะเชิงพื้นที่ (Area Based) กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีผู้ให้ความสนใจเข้าอบรมเป็นจำนวน 20 คน ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมอาชีพให้ประชาชนผู้เข้าอบรม สามารถตัดเย็บผ้าละหมาดแบบพกพาได้ถึงแม้จะไม่มีพื้นฐานมาก่อนเพราะทางวิทยากรจะปูพื้นฐานตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนประสบความสำเร็จ และสามารถนำความรู้ที่ได้ในครั้งนี้ไปต่อยอดประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวต่อไป
ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 21 – 23 มิถุนายน 2564 ณ ศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีการเกษตร วิทยาลัยชุมชนยะลา

ไฟล์ภาพ