ข่าว วิทยาลัยชุมชนยะลา
เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา มอบหมายให้ นางสาวศศิกาญจน์ ชีถนอม...
วันที่ 10 มิถุนายน 2564 ที่ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 3 อาคารเรียน 5 ชั้น วิทยาลัยชุมชนยะลา นายกิตติ กิตติโชควัฒนา...
วันที่ 9 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง วิทยาลัยชุมชนยะลา นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา...
วันที่ 8 มิถุนายน 2564 วิทยาลัยชุมชนยะลาจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตภัณฑ์อาหารพื้นเมืองและเบเกอรี่เพื่อพัฒนาอาชีพ :...
To… นักศึกษา วชช.ยะลา ทุกคนกับการเตรียมพร้อมเพื่อเข้าห้องสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2/2563...
วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมมะเมา ชั้น 2 วิทยาลัยชุมชนยะลา นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา...
🎉ข่าวดี!!! สำหรับนักศึกษาที่พลาดโอกาสในรอบแรก วิทยาลัยชุมชนยะลาเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่หลักสูตรอนุปริญญาปีการศึกษา 2564...
วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา จัดประชุมการรณรงค์ฉีดวัคซีนโควิด-19 ณ...
วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา ร่วมกับภาคีเครือข่าย ร่วมสนับสนุนและบริจาคสิ่งของ...
HOW TO เรียนอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ เคล็ดลับแบบฉบับการเรียนออนไลน์......
ประชาสัมพันธ์ถึงศิษย์เก่าวิทยาลัยชุมชนยะลา เรื่องการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาค กศ.บป รุ่นที่ 36 ประจำปี...
ประกาศ เรื่องการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน (ปรับพื้นฐานการศึกษา) ปีการศึกษา 2564 ตามที่วิทยาลัยชุมชนยะลา...
ประกาศ วิทยาลัยชุมชนยะลา
ประกาศวิทยาลัยชุมชนยะลา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมอาคารสำนักงาน 2 ชั้น วิทยาลัยชุมชนยะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง --------------------------------------------------------------------------------------------------------
คลิปข่าว