ข่าว วิทยาลัยชุมชนยะลา
สายคล้องแมส D.I.Y ทำจากนิตยสาร แคตตาล็อค เป็นการนำวัสดุเหลือใช้มาเพิ่มมูลค่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด...
วันที่ 24 กันยายน 2564 วิทยาลัยชุมชนยะลาจัดการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา ครั้งที่ 1/2564 โดยมี นายกิตติ กิตติโชควัฒนา...
วันที่ 24 กันยายน 2564 นายกิตติ กิตติโชควัฒนา ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา...
วันที่ 13 กันยายน 2564 วิทยาลัยชุมชนยะลาจัดกิจกรรมการอบรมพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของคณะกรรมการสถาบันการเงินชุมชน...
วันที่ 14 กันยายน 2564 วิทยาลัยชุมชนยะลาจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมนักศึกษาระดับอนุปริญญาสู่ตลาดแรงงาน โดยมี...
วันที่ 14 กันยายน 2564 วิทยาลัยชุมชนยะลาจัดกิจกรรมการอบรมการสกรีนกระเป๋าผ้า...
ประกาศ วิทยาลัยชุมชนยะลา
ประกาศวิทยาลัยชุมชนยะลา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมอาคารสำนักงาน 2 ชั้น วิทยาลัยชุมชนยะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง --------------------------------------------------------------------------------------------------------
คลิปข่าว