ข่าว วิทยาลัยชุมชนยะลา
ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา ด้วยคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา ในการประชุมครั้งที่...
ด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาวิทยาลัยชุมชนยะลา ได้ว่างลง ๒ ตำแหน่ง สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนปรับพื้นฐาน หลักสูตรอนุปริญญา ปีการศึกษา 2562...
รายละเอียดตามหนังสือด้านล่างครับ #วิทยาลัยชุมชนยะลา #สถาบันวิทยาลัยชุมชน #สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา #กระทรวงศึกษาธิการ
รายละเอียดตามหนังสือด้านล่างครับ #วิทยาลัยชุมชนยะลา #สถาบันวิทยาลัยชุมชน #สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา #กระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศวิทยาลัยชุมชนยะลา เรื่องประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยชุมชนยะลา...
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากำหนดเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อตามโครงการการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (กศ.บป) รุ่นที่34...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ จ้างเหมาบริการวิทยาลัยชุมชนยะลา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์...
ตารางแสดงห้องเรียนระดับอนุปริญญา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยชุมชนยะลา
แบบทดสอบหลังอบรบระบบ
ประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนยะลาชั้นปีที่ 2 แจ้งรายวิชาที่ลงทะเบียนในภาคการศึกษาที่2/2561 รายละเอียดด้านล่างครับ...
ประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนยะลาชั้นปีที่ 1 แจ้งรายวิชาที่ลงทะเบียนในภาคการศึกษาที่2/2561...
#วิทยาลัยชุมชนยะลา คว้า 10 เหรียญทองขึ้นแท่นอันดับหนึ่ง การแข่งขันมหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ วิทยาลัยชุมชน7 จังหวัดภาคใต้...
ประกาศวิทยาลัยชุมชนยะลา เรื่องรับสมัครจ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ณ...
ประกาศ วิทยาลัยชุมชนยะลา
คลิปข่าว