ข่าว วิทยาลัยชุมชนยะลา
วิทยาลัยชุมชนยะลาขอเชิญนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาชั้นปีที่ 3 ทุกคนเข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาอนุปริญญา...
ประกาศ รับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรอนุปริญญา 2563 รหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 8 มีนาคม 2563...
22 ธันวาคม 2562 สาขาสาธารณสุขชุมชน วิทยาลัยชุมชมยะลาได้ประสานร่วมมือกับโรงพยาบาลยะลา จังหวัดยะลา...
วิทยาลัยชุมชนยะลา เสริมทักษะตัดเย็บเสื้อผ้า หวังสร้างอาชีพให้กับผู้ที่สนใจในพื้นที่จังหวัดยะลา วันที่ 23 ธันวาคม 2562...
วันที่ 23 ธันวาคม 2562 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลามอบหมายผู้ช่วยศาสตราจารย์สนธยา พลศรี...
วันที่ 20 ธันวาคม 2562 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลามอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนธยา...
วันที่ 19 ธันวาคม 2562 บุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลา ร่วมนำปิ่นโต และปัจจัย ทำบุญถวายพระในวันพระ ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม...
วันที่ 19 ธันวาคม 2562 ที่ห้องประชุม 1 วิทยาลัยชุมชนยะลา นายกิตติ กิตติโชควัฒนา ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา...
วันที่ 19 ธันวาคม 2562 วิทยาลัยชุมชนยะลาร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจำเดือนธันวาคม 2562 ณ...
วันที่ 17 ธันวาคม 2562 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลามอบหมายให้นางสาวทรงจรรย์ แสงอรุณ...
วันที่ 17 ธันวาคม 2562 ที่ ห้องประชุม 1 วิทยาลัยชุมชนยะลา นายวิชาพร ชินประพัทธ์...
วันที่ 16 ธันวาคม 2562 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลามอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนธยา...
วันที่ 12 ธันวาคม 2562 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลามอบหมายให้ข้าราชการ...
ประกาศ วิทยาลัยชุมชนยะลา
ประกาศวิทยาลัยชุมชนยะลา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมอาคารสำนักงาน 2 ชั้น วิทยาลัยชุมชนยะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง --------------------------------------------------------------------------------------------------------
คลิปข่าว