ข่าว วิทยาลัยชุมชนยะลา
วันที่ 11 กันยายน 2562 นายอับดุลการิม รามันห์สิริวงศ์ รองประธานสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา ให้เกียรติเป็นประธานเปิด...
วันที่ 11 กันยายน 2562 ณ ศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยี การเกษตร วิทยาลัยชุมชนยะลา วิทยาลัยชุมชนยะลาได้จัดหลักสู...
วันที่ 10 กันยายน 2562 บรรยากาศวันที่ 2 ของกิจกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร (การทำชาชัก) รุ่นที่ 5/2562...
วันที่ 9 กันยายน 2562 นายวิชาพร ชินประพัทธ์รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลาได้เยี่ยมชม ให้กำลังใจนักเรียน...
วันที่ 8 กันยายน 2562 วิทยาลัยชุมชนยะลาจัดโครงการแข่งขันกีฬาสีสานสัมพันธ์นักศึกษาอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชนยะลา ครั้งที่ 13 ณ...
บรรยากาศวันแรก กีฬาสีสานสัมพันธ์ วิทยาลัยชุมชนยะลา ครั้งที่ 13/2562 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 7-8 กันยายน 2562 ณ...
วันที่ 4 กันยายน 2562 วิทยาลัยชุมชนยะลาได้จากโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการมัคคุเทศก์อาสาเพื่อการท่องเที่ยวชุมชนในระหว่างวันที่...
วันที่ 4 กันยายน 2562 วิทยาลัยชุมชนยะลาได้จากโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการมัคคุเทศก์อาสาเพื่อการท่องเที่ยวชุมชนในระหว่างวันที่...
วันที่ 2 กันยายน 2562 นายวิชาพร ชินประพัทธ์รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลามอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนธยาพลศรี...
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 นายวิชาพร ชินประพัทธ์รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลามอบหมายให้นางสาวทรงจรรย์ แสงอรุณ...
วันที่ 29 สิงหาคม 2562 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลามอบหมายให้ นางสาววรวรรณ ทิวาลัย...
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลามอบหมายให้ นางลักขณา ญาณภาพ...
วันที่ 28 สิงหาคม 2562 ประกาศตามที่วิทยาลัยชุมชนยะลา ได้ดำเนินการประเมินสมรรถนะ จ้างเหมาบริการวิทยาลัยชุมชนยะลา จำนวน 2...
ประกาศ วิทยาลัยชุมชนยะลา
ประกาศวิทยาลัยชุมชนยะลา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมอาคารสำนักงาน 2 ชั้น วิทยาลัยชุมชนยะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง --------------------------------------------------------------------------------------------------------
คลิปข่าว