ข่าว วิทยาลัยชุมชนยะลา
วชช.ยะลาจัดการเรียนการสอนปรับพื้นฐานการศึกษาออนไลน์สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2563 ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน - 7 กรกฎาคม...
ด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาวิทยาลัยชุมชนยะลาได้ว่างลงจำนวน 2 ตำแหน่ง สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนในการประชุมครั้งที่ 4/2563...
วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ที่ห้องประชุมรวงผึ้ง วิทยาลัยชุมชนยะลา นายวิชาพร ชินประพัทธ์...
วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ที่ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 3 วิทยาลัยชุมชนยะลา นายวิชาพร ชินประพัทธ์...
วิทยาลัยชุมชนยะลา ตั้ง “ตู้ปันสุข” แบ่งปันน้ำใจช่วยเหลือผู้เดือนร้อนในช่วงโควิด-19 วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 นำโดยนายวิชาพร...
วิทยาลัยชุมชนยะลา ประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา ครั้งที่ 5/2563 วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 ที่ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 3...
ประกาศรายงานตัวนักศึกษาใหม่วิทยาลัยชุมชนยะลา เข้าเรียนหลักสูตรอนุปริญญา ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 8-13 มิถุนายน 2563...
1 . คลิป การเข้าใช้งาน Google Class Room สำหรับนักศึกษา กดลิงค์ ->...
📢 ประกาศ 📚 # รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงปีการศึกษา2563ประเภท2ปี ตามที่วิทยาลัยชุมชนยะลา...
📢 ข่าวดี❗️❗️❗️ สำหรับศิษย์เก่าวิทยาลัยชุมชนยะลาที่มีความสนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา)...
นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลา...
ไม่ต้องกลัวจะเรียนไม่ทัน!!! วิทยาลัยชุมชนยะลาเรามีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ อยู่ที่ไหนก็เรียนได้ สะดวก ปลอดภัยห่างไกล...
ประกาศ วิทยาลัยชุมชนยะลา
ประกาศวิทยาลัยชุมชนยะลา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมอาคารสำนักงาน 2 ชั้น วิทยาลัยชุมชนยะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง --------------------------------------------------------------------------------------------------------
คลิปข่าว