ข่าว วิทยาลัยชุมชนยะลา
สถาบันวิทยาลัยชุมชนเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 18 อัตรา ได้แก่ นักวิชาการศึกษา จำนวน 9 อัตรา นักวิชาการวัดและประเมินผล จำนวน 1 อัตรา...
"สวยอ่ะ เก๋ไก๋ มีลายและแบบเป็นของตัวเอง ปลื้มหนักมาก......" ผลงานการทำผลิตภัณฑ์จากผ้ามัดย้อมและกระเป๋าผ้ามัดย้อม ท่านใดสนใจ อยากมีผลิตภัณฑ์จากผ้ามัดย้อมเป็นของตัวเอง สร้างเป็นอาชีพ สามารถสมัครได้ที่...
วิทยาลัยชุมชนยะลาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรายงานตัวนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ปีการศึกษา 2561 และ รายงานตัวระหว่างวันที่ 19-20 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00-16.00 น. ณ วิทยาลัยชุมชนยะลา...