ข่าว วิทยาลัยชุมชนยะลา
วันที่ 11 ตุลาคม 2561 วิทยาลัยชุมชนยะลา จัดการสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาคัดเลือกให้กู้ยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา...
วันที่ 9 ตุลาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนธยา พลศรี รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยชุมชนยะลา พร้อมด้วยนางโนรฮีดายะห์ วาเจ๊ะ...
วันที่ 8 ตุลาคม 2561 นางซูไฮลา ลือธีรลักษณ์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ และนายอาสมิง มะแซ ครูผู้ช่วย...
วันที่ 1 ตุลาคม 2561 วิทยาลัยชุมชนยะลาจัดงานมุทิตาจิต วันเกษียณอายุราชการ ให้กับนายพล เสาะสุวรรณ ณ ห้องภรณ์นิเวศน์...
วันที่ 29 - 30 กันยายน 2561 วิทยาลัยชุมชนยะลา จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ กลยุทธ์หนุนนำเสริมศักยภาพสู่ชุมชน ให้กับเกษตรกร...
วันที่ 27 กันยายน 2561 วิทยาลัยชุมชนยะลาจัดโครงการส่งเสริมการจัดการความรู้ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน กิจกรรม...
วันที่ 26 กันยายน 2561 วิทยาลัยชุมชนยะลาจัดโครงการส่งเสริมการจัดการความรู้ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน กิจกรรม...
วันที่ 24 กันยายน 2561 วิทยาลัยชุมชนยะลา จัดกิจกรรม "ร่าง เขียน นำเสนอผลงานวิชาการสู่ยุค 4.0" โดยมีนายสมชาย เอี่ยวสกุล...
วันที่ 24 กันยายน 2561 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา และบุคลากร วิทยาลัยชุมชนยะลา...
วันที่ 21 กันยายน 2561 วิทยาลัยชุมชนยะลา จัดโครงการ การจัดการความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ "เพื่อพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer"...
วันที่ 18 กันยายน 2561 นายพล เสาะสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานผู้อำนวยการ นางซูไฮลา ลือธีรลักษณ์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ...
ประกาศ วิทยาลัยชุมชนยะลา
คลิปข่าว