ข่าว วิทยาลัยชุมชนยะลา
วันที่ 18 ตุลาคม 2562 ที่บริเวณวัดคูหาภิมุข (วัดหน้าถ้ำ) ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ตัวแทนบุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลา...
วันที่ 22 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุม 1 วิทยาลัยชุมชนยะลา นายกิตติ กิตติโชควัฒนา ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา...
วันที่ 21 ตุลาคม 2562 วิทยาลัยชุมชนยะลาจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นวิชาการตลาดดิจิตอล ของนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพขั้นสูง...
วันที่ 17 ตุลาคม 2562 ที่ห้องประชุมชั้น 3 วิทยาลัยชุมชนยะลา นายวิชาพร ชินประพัทธ์...
วันที่ 26 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุม 1 วิทยาลัยชุมชนยะลานายกิตติ กิตติโชควัฒนา ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา...
ประชุมอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนยะลา ครั้งที่ 7/2562 วันที่ 23 กันยายน 2562 นายวิชาพร ชินประพัทธ์...
ประกาศวิทยาลัยชุมชนยะลา เรื่องการรับสมัครอาจารย์พิเศษ หลักสูตรอนุปริญญา ประจำปรการศึกษา 2562 โดยมีรายละเอียดตามแนบ...
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 นายวิชาพร ชินประพัทธ์รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลามอบหมายให้นางสาวทรงจรรย์ แสงอรุณ...
วชช.ยะลา สุ่มตรวจสารเสพติดในปัสสาวะนักศึกษากองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.) ชั้นปีที่ 1 สาขาเทคโนโลยีการเกษตร วันที่...
วชช.ยะลา จัดอบรมการพัฒนาและสร้างจิตสำนึกการอยู่ร่วมกันของนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงปลุกพลังบวก สร้างพลังรัก...
วันที่ 11 กันยายน 2562 นายอับดุลการิม รามันห์สิริวงศ์ รองประธานสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา ให้เกียรติเป็นประธานเปิด...
ประกาศ วิทยาลัยชุมชนยะลา
ประกาศวิทยาลัยชุมชนยะลา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมอาคารสำนักงาน 2 ชั้น วิทยาลัยชุมชนยะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง --------------------------------------------------------------------------------------------------------
คลิปข่าว