ข่าว วิทยาลัยชุมชนยะลา
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2561 วิทยาลัยชุมชนยะลา จัดอบรม หลักสูตรด้านอาชีพ (ระยะสั้น) หลักสูตรการจัดดอกไม้ รุ่นที่ 2/2561 ณ...
วันที่ 5 - 6 เจ้าหน้าที่สื่องานประชาสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยชุมชนยะลา...
วันที่ 4 สิงหาคม 2561 วิทยาลัยชุมชนยะลา จัดกิจกรรม จิตอาสา พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ อบรมและสาธิต การเกษตร ณ...
เมื่อวันที่ 2 - 3 สิงหาคม 2561 นางสาวชื่นชีวัน บุญทัน ครู คศ.2 และ นายธีรศักดิ์ เพ็งมูซอ ครู คศ.1 วิทยาลัยชุมชนยะลา...
วิทยาลัยชุมชนยะลา จัดอบรมหลักสูตรด้านอาชีพ (ระยะสั้น) หลักสูตรการจัดดอกไม้ รุ่นที่ 2/2561 โดยมีผู้สนใจเข้าร่วม จำนวน 31 คน...
วันที่ 1 - 3 สิงหาคม 2561 นางซูไฮลา ลือธีลักษณ์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ และ นางสุภามาศ เพชรรัตน์ รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยฯ...
ประชาสัมพันธ์ นักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 สามารถใช้งานระบบบริการการศึกษาผ่านลิงค์ต่อไปนี้...
ประชาสัมพันธ์ ขอแจ้งรายละเอียด กีฬาสี สานสัมพันธ์วิทยาลัยชุมชนยะลา ครั้งที่ 12 โดยจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ ที่ 26 สิงหาคม 2561...
วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 คณะผู้บริหารและบุคลากรของ วิทยาลัยชุมชนยะลา ร่วมกิจกรรม จิตอาสา ปลูก ต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำรัชกาลที่...
วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 นายพล เสาะสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานผู้อำนวยการ พร้อมด้วยข้าราชการ และบุคลากร วิทยาลัยชุมชนยะลา...
คลิปข่าว