วันที่ 22 สิงหาคม 2565 วิทยาลัยชุมชนยะลาจัดทำสัญญากู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และกรอกแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม กองทุนให้ยืมเพื่อการศึกษา สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนยะลา (ผู้กู้กยศ.รายใหม่) ณ ห้องสมุดวิทยาลัยชุมชนยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ภาพเพิ่มเติม