วันที่ 23 สิงหาคม 2565 วิทยาลัยชุมชนยะลาจัดกิจกรรมฝึกอบรมงานศิลปหัตถกรรมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน (ผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ) รุ่นที่ 7/2565 ภายใต้โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเยาวชนในพื้นที่ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ให้ความสนใจเข้าร่วมจำนวน 15 คน จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 23-24 สิงหาคม2565 ณ ศูนย์การเรียนรู้โกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
โดยกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมการสร้างอาชีพจากทรัพยากรธรรมชาติจากชุมชน และสืบทอดความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนให้คงอยู่ต่อไป

ภาพเพิ่มเติม