วันที่ 25 สิงหาคม 2565 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา มอบหมายให้ข้าราชการและบุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลาที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Application Zoom) ณ ห้องประชุมมะเมา ชั้น 2 วิทยาลัยชุมชนยะลา
ภาพเพิ่มเติม