วันที่ 26 สิงหาคม 2565 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา มอบหมายผู้ช่วยศาสตราจารย์สนธยา พลศรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา พร้อมด้วยนางลักขณา ญาณภาพ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา ข้าราชการครู พนักงานราชการและบุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลาร่วมประชุม เพื่อเร่งรัดติดตามแผนและโครงการฯ ในปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมโสกเหลือง วิทยาลัยชุมชนยะลา

ภาพเพิ่มเติม