วันที่ 19 มกราคม 2565 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา มอบหมายให้นางลักขณา ญาณภาพ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา พร้อมด้วย นางสุภามาศ เพชรรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตวิทยาลัยชุมชนยะลา และคณะทำงานวิทยาลัยชุมชนยะลา ลงพื้นที่จัดกิจกรรมฝึกอบรมการออกแบบและตัดเย็บเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายมุสลิมตามแบบสากล รุ่นที่ 1/2565 ภายใต้โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีประชาชนในพื้นที่บ้านลูโบะปันยัง ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมจำนวน 20 คน
             การอบรมดังกล่าวนั้นสอนตั้งแต่การเรียนรู้วิธีการวัดตัว ตลอดจนการวาดแพทเทิร์นเบื้องต้น เพื่อนำไปสู่กระบวนการตัดเย็บต่อไป โดยมีนางสาวสาเร๊าะ เลาะแม เป็นวิทยากรในการสอน
ซึ่งการอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีพื้นฐานความรู้ในด้านการวัดตัว การสร้างแพทเทิร์น โดยสามารถนำความรู้ที่ได้รับในครั้งนี้ไปต่อยอดพัฒนาในการตัดเย็บเสื้อผ้า เพื่อต่อยอดประกอบอาชีพ และสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวต่อไป
             โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 19-21 มกราคม 2565 ณ ที่ทำการกลุ่มสตรี ตำบลกาบัง อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา
อ่านเพิ่มเติม