เมื่อวันที่  23 พฤศจิกายน 2564 วิทยาลัยชุมชนยะลาร่วมกับผู้ปฏิบัติงานโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ (U2T) ตำบลเขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาอาชีพการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากน้ำผึ้ง ( สบู่ก้อน สบู่เหลว และสมุนไพรขัดผิวจากน้ำผึ้งโพรง) ให้กับกลุ่มเลี้ยงผึ้งป้องกันช้างป่าบ้านภักดี จำนวน 15 คน ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 23 – 24 พฤศจิกายน 2564 ณ อาคารอเนกประสงค์สภาตำบลเขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

          โดยมีนายเวคิน วุฒิวงศ์ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ให้เกียรติเป็นวิทยากรในครั้งนี้ โดยกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ตำบลเขื่อนบางลาง ได้มีความรู้และทักษะในกระบวนการสร้างอาชีพ อาทิการส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ของในพื้นถิ่น รวมไปถึงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มีความน่าสนใจ เพื่อช่วยกระตุ้นยอดขาย และสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่

 

อ่านเพิ่มเติม