การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)
ตามพันธกิจด้านการวิจัยเพื่อการบริการวิชาการ
เรื่อง การถอดองค์ความรู้สู่ทวิวัจน์การวิจัย

 

กรุณากดลิ้งค์ด้านล่าง

https://drive.google.com/file/d/15Y8g9Kn8JiMqVyWb168Q79xfZW-nPaTi/view?usp=drivesdk