วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 วิทยาลัยชุมชนยะลาร่วมกับคณะทีมผู้ปฏิบัติงานโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ (U2T) ตำบลยุโป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา จัดกิจกรรมฝึกอบรมพัฒนาศูนย์สุขภาพชุมชน “ยุโป Health Care” (ผลิตภัณฑ์สบู่ก้อนสมุนไพรจากตะลิงปลิง) โดยมีกลุ่มแม่บ้านบ่อ 7 ลูก เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 10 – 11 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงเรียนวัดชมพูสถิต หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งยามู ตำบลยุโย อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

โดยมีนายเวคิน วุฒิวงศ์ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาให้เกียรติเป็นวิทยากรในครั้งนี้ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเห็นความสำคัญของสมุนไพรในท้องถิ่นที่มีอยู่ มาพัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์ใหม่และนำความรู้ในการอบรมในครั้งนี้ ไปต่อยอดประกอบอาชีพหลักและอาชีพเสริมได้ต่อไป

#วิทยาลัยชุมชนยะลา #U2Tตำบลยุโป #หลักสูตรระยะสั้นวิทยาลัยชุมชนยะลา #วิทยาลัยชุมชนพัฒนาคนพัฒนาท้องถิ่น #สบู่ตะลิงปลิง #ผลไม้ป่าในท้องถิ่นสู่ผลิตภัณฑ์ชุมชนต้นแบบ


อ่านเพิ่มเติม