วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 วิทยาลัยชุมชนยะลาร่วมกับผู้ปฏิบัติงานโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ (U2T) ตำบลเขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา จัดอบรมหลักสูตรน้ำพริกล่องแพ สูตรปลาดุกฟู โดยมีกลุ่มอาชีพน้ำพริกล่องแพ ซึ่งเป็นประชาชนในพื้น ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 15 คน ณ อาคารอเนกประสงค์สภาตำบลเขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา
โดยมีนางสีตีมารีแย สาแล เป็นวิทยากรฝึกอบรมในครั้งนี้ โดยกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ตำบลเขื่อนบางลาง ได้มีความรู้และทักษะการสร้างอาชีพเสริม ก่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้น

#วิทยาลัยชุมชนยะลา #U2Tตำบลเขื่อนบางลาง #หลักสูตรระยะสั้นวิทยาลัยชุมชนยะลา #วิทยาลัยชุมชนพัฒนาคนพัฒนาท้องถิ่น

อ่านเพิ่มเติม